Provozovatel webu je: Mad Monkey Marketing s.r.o, IČ 06345808

Odoslaním formulára udeľujete spoločnosti SUNKINS a.s., so sídlom Praha 2, Americká 579/17, PSČ 120 00, IČ: 27862267 ako prevádzkovateľovi programu výživového poradenstva Svet zdravia, súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, ktoré ste zadali do formulára, a to k nasledujúcemu účelu.

Osobné údaje sú poskytované preto, aby sme Vám mohli pripraviť ponuku služieb v oblasti výživového poradenstva a ďalej aby sme Vám mohli v primeranom rozsahu zasielať či inak komunikovať obchodné oznámenia týkajúce sa tejto oblasti (najmä v podobe elektronických správ). Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať, a to akoukoľvek zrozumiteľnou formou, najlepšie správou na info@svet-zdravi.cz. V súvislosti s ponukou služieb Vás budeme kontaktovať najneskôr v lehote 2 mesiacov od poskytnutia súhlasu. Obchodné oznámenie Vám môžeme zasielať (komunikovať) po neurčitú dobu, avšak v súvislosti s každým obchodným oznámením budete mať možnosť odmietnuť ďalšie obchodné oznámenia. Poskytnutie osobných údajov prostredníctvom formulára nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou; záleží len na Vás.

S ponukou služieb Vás nemusí kontaktovať iba SUNKINS a.s., ale aj iný partner, ktorý sa zúčastňuje programu Svet zdravia, najmä tým, že prevádzkuje poradňu Svet zdravia. SUNKINS a.s. aj partneri sú oprávnení spracovávať Vaše osobné údaje v súlade s týmto súhlasom prostredníctvom sprostredkovateľov, ktorí zabezpečujú prevádzkové, servisné alebo IT služby. Všetci zúčastnení sú povinní zachovávať mlčanlivosť o Vašich osobných údajoch a nesmú s nimi nakladať inak, než je stanovené v týchto podmienkach.

Vopred Vás informujeme, že služby v oblasti výživového poradenstva nie sú zdravotníckymi službami a nenahrádzajú ich. Ak trpíte chorobou alebo chorobným stavom, poraďte sa so svojím lekárom. Výsledky služieb nutričného poradenstva sú individuálne a závisia od mnohých faktorov, ako je napr. Váš zdravotný stav, dodržiavanie predpísaného režimu, pohybová aktivita a pod.